חיפוש

גירושין בעקבות אי הסכמה בנוגע להפלה

הריון ולידה הם נושאים טעונים שהופכים לא פעם לחבית נפץ בקרב זוגות נשואים.

החלטות אישיות שנלקחות בנושא, אי הסכמות והיווצרות משברים עלולים להגיע לכדי גירושין בעקבות הנושא.

באילו מצבים חוסר ההסכמה לגבי ההפלה מביא לגירושין? ומהי מדיניות בתי המשפט בנושא?

 

מחלוקת שעלולה לסכן את הנישואין

ד' רצתה להביא ילדים לעולם, אך החיים עם בן זוגה שלא מעוניין בילדים מנעו זאת ממנה. במשך שנים חשבה ד' שהיא תוכל להסתגל לחיים ללא ילדים משלה, אך עם הזמן החלה לתהות האם ניתן לשכנע את בן זוגה אחרת. השיחות ביניהם בנושא הובילו לוויכוחים קשים אך הזוגיות נמשכה כסדרה.

הזמן חלף וכעבור תקופה ולגמרי במקרה, ד' גילתה שהיא בהריון. היא התלבטה האם לספר על כך לבעלה אך נמנעה מלקבל החלטה בנושא. היא בישרה לו על כך רק כשנכנסה לשליש השני להריונה, שלב שבו ההפלה מתאפשרת רק באישור וועדה מיוחדת. בן הזוג דרש לפנות לוועדה בעוד שד' סירבה. מאחר והמחלוקת בין השניים הייתה כה גדולה ואמונו של בן הזוג נפגע, החליטו השניים להתגרש.

סיפורים דומים ושונים לאלו של ד' מתרחשים מעת לעת וממגוון עצום של מניעים: דתיים, חברתיים, משפחתיים, השקפות עולם, תרבויות ועמדות אישיות ועוד. בחלק מהמקרים הללו, מגלים בני הזוג כי עולמם שונה מזה של בני זוגם ובעקבות מחלוקת בנוגע לביצוע או אי ביצוע הפלה, הם מחליטים לסיים את יחסיהם.

 

מה קובעים בבית הדין הרבני?

על פי ההלכה, אין לבצע הפלה מלבד מקרים שבהם נשקפת סכנה לחיי האם כתוצאה מהריון. השקפה זו מצטיירת בעיני רבים כפגיעה בזכויותיה של האישה ההרה, שכן היא לא יכולה לבחור להפיל עובר שלא רצתה בו.

מצד שני, ההלכה גם קובעת כי עובר שטרם נולד דינו אינו כדין החיים. לפיכך העובר איננו יורש את אביו ומי שהמית אותו, למרות האיסור, לא יוטל עליו עונש. מכיוון שזהו מעמד ביניים, גם מצבים שבהם הלידה עשויה להזיק לאיבר, או כאשר העובר חולה ועתיד לחיות בסבל מתירים הפלה.

 

הפלה יזומה ללא ידיעת הבעל

כאשר אישה מפילה הפלה יזומה והדבר כופה על בעלה בפירוק הנישואין, היא מפסידה את כתובתה אך בית הדין איננו מטיל עליה כל קנס. האיסור נובע מכך שהמעשה פגע באמון ובקשר הזוגי של בני הזוג והדבר למעשה איננו מאפשר להבדיל בין שגגה למזיד.

 

האם מתקיימות זכויות אב בעובר?

בית הדין הרבני קובע כי לאב ישנן זכויות שוות על עוברו ולכן אם אשתו תפיל בהפלה יזומה שלא בהסכמתו או בידיעתו, הוא יהיה פטור מתשלומי הכתובה ותוספת הכתובה הכוללת הצמדה מיום החתימה עליה ועד למועד פסק הדין.

להתייעצות נוספת בסוגיות הנוגעות לגירושין והפלה, פנו אל עורך דין משפחה הלנה שמחי.

 

טבעות והסכם

באותו נושא