חיפוש

איך משלמים את התשלום החודשי של חייב בהליכי חדלות פרעון?

חייב המעוניין לסגור את התיק שלו בהוצאה לפועל חייב להפקיד תשלומים חודשיים בקופת נשייה דרכה יועבר הכסף לנושים. את הכסף ניתן להעביר בהעברה בנקאית או במזומן. במאמר זה נתמקד בתהליכים הנדרשים לביצוע תשלום חודשי.

 

חובת תשלום חודשי

חייב, מי שנפתח נגדו תיק של ההוצאה לפועל, אשר נמצא בשלב הראשוני של צו לפתיחת הליכים מחויב לעמוד במספר תנאים, אחד מהם הוא תשלום חודשי, כדי שיוכל לקבל צו לשיקום כלכלי הנחשב לשלב האחרון בהליכי ההוצאה לפועל נגדו. לאחר מכן הוא צפוי לסיים את התהליך עם קבלת פטור מחובות.

מומלץ לחייבים הנמצאים בתהליך זה להסתייע במומחים לחדלות פרעון כמו עו"ד דניאל ינובסקי המסייע ללקוחותיו להשתקם כלכלית. התשלום החודשי שמעביר החייב מופקד ב"קופת נשייה" לצורך העברתם לנושים שהם האדם או הגופים הכלכליים להם חייב מי שמוגדר החייב את הכסף.

 

קופת נשייה

הכסף המופקד בקופה מקורו ממספר מקומות: תשלומים של החייב, נכסים שנמכרו או מומשו ומכספים שהחייב אמור לקבל ממקורות שונים. קופת הנשייה מנוהלת על ידי נאמן. אם החוב עולה (נכון ל-2022) על 153,152.17 ₪ הגורם האחראי על הנאמן הוא הממונה על הליכי חדלון פרעון ושיקום כלכלי.

אם החוב נמוך מסכום זה האחראי על הנאמן יהיה רשם ההוצאה לפועל. על פי החוק יש סדר עדיפות בין הנושים. החוב לנושה בדין קדימה קודם לחובות אחרים. לנושה מובטח יש שיעבוד שיאפשר לו לקבל את חובו בחזרה.

 

אופן התשלום

תהליך התשלום ניתן לביצוע במספר דרכים: תשלום בכרטיס אשראי או העברה בנקאית מתבצע דרך אתר אינטרנט מאובטח – שרת התשלומים. באופציית סוג תשלום אתר יש לבחור ב"תשלום נדרש בהליך פשיטת רגל בלבד". יש למלא את מספר התיק, המחוז, פשיטת רגל ב'סוג תיק', מספר תעודת זהות ואז אישור.

הדף שיפתח יציג את החוב החודשי. גם תשלום במזומן אפשרי בסניפים מסוימים של בנק מזרחי טפחות . המשלם צריך להציג את הפרטים האישיים של החייב ומספר התיק. קוד הבנק שמוקלד ע"י נציג הבנק הוא "11 – פשיטת רגל או חדלות פירעון של חייב יחיד". סוג התשלום הוא "2 – תשלום הנדרש בתיק".

 

עדכון התשלום החודשי

חייב יכול להגיש בקשה לשינוי סכום התשלום החודשי לאחר שקיבל צו לשיקום כלכלי. בנוסף אליו גם הנושים וגם הנאמן רשאים לבקש להגדיל או להקטין את התשלום החודשי אם התברר שחלו שינויים המחייבים או מאפשרים זאת.

כדי לשנות את גובה התשלום החודשי צריך להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט השלום עד 45 ימים מיום מסירת הצו לנאמן, לחייב או לנושים. במצבים כאלה ואחרים בשלב ניהול התיק בהוצאה לפועל חיוני הוא שלחייב יהיה ייצוג משפטי ראוי שיסייע לו למחוק את חובותיו ולצאת לדרך חדשה

בַּעַל חוֹב

באותו נושא