חיפוש

ידועים בציבור? דברים שלא כדאי לכם לפספס

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת כמות הזוגות שמבקשים להגדיר את עצמכם כידועים בציבור. הסיבה לכך לרוב היא שאלו זוגות שלא יכולים להתחתן לפי הדת, או כאלו שכן יכולים להתחתן אך לא מעוניינים בכך מסיבות שונות. מכיוון שפרוצדורה זו הופכת ליותר ויותר מקובלת בישראל, כיום בני זוג שהם ידועים בציבור נחשבים מבחינות רבות כזוג נשוי לכל דבר, וזכאים לחלק גדול מהזכויות (והחובות) שקיימות לזוג נשוי.

 

 

מהי ההגדרה של ידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג שחיים יחד במשק בית משותף, אך לא נחשבים כזוג נשוי מבחינה משפטית. כאמור, הסיבה לכך היא לרוב שזוגות אלו אינם רשאים להתחתן ברבנות לפי חוקי המדינה – בין אם מדובר בזוגות מעורבים מבחינה דתית, חסרי דת, זוגות חד מיניים ופסולי חיתון. ישנם אנשים שזכאים להתחתן ברבנות, אך בוחרים שלא לעשות זאת – וחלקם גם נחשבים כידועים בציבור.

 

 

מעמדם של ידועים בציבור

המעמד של זוגות אלו טרם הוסדר בצורה מסודרת בחוק. עם זאת, הפסיקה בישראל היא שאחראית לרוב הכללים שמוכרים לנו לגבי ידועים בציבור.

הפסיקה קבעה שגם לאחר תקופה קצרה של חיים משותפים יחד, שאורכת גם מספר חודשים בלבד, בני זוג עשויים לקבל הכרה כידועים בציבור. נקבע כי התנאי הבסיסי לקבלת הגדרה זו היא מגורים משותפים וניהול משק בית משותף. הפסיקה היא גם זו שהכירה בזכויות מסוימות של זוג נשוי ככאלו שחלות גם לגבי זוגות ידועים בציבור.

 

 

זכויות וחובות שניתנים לזוג ידוע בציבור

 

 

נושא המשפחה

בני זוג ידועים בציבור שנולד להם ילד, זכאי לקבל את אותן הזכויות שניתנות לזוג נשוי שנולד לו ילד. בנוסף, אמנם לשון החוק לא מאפשרת לזוגות ידועים בציבור לאמץ ילד – אך בית המשפט לענייני משפחה קבע כי זוג ידוע בציבור רשאי לאמץ כמו זוג נשוי.

גם בעת פרידה, הזוג רשאי לנהל משמורת ומזונות לילדים כמו זוג נשוי.

 

 

נושא הדיור

ידועים בציבור רשאים לקבל סיוע ממשרד הבינוי והשיכון, כמו כל זוג נשוי. עם זאת, על מנת לקבל את הסיוע הזוג נדרש להציג אסמכתא לכך שהוא זוג ידוע בציבור (תעודת זוגיות, תעודת חיים משותפים או הצהרה שנחתמה על ידי עורך דין).

 

 

נושא הכלכלה

אחד הנושאים שבהם יש התקדמות משמעותית בשנים האחרונות הוא נושא הכלכלה. ישנה זכאות להחזר כספי כמו החזר מס לידועים בציבור, שכן מס הכנסה מכיר בזוגות אלו כזוגות נשואים במרבית הנושאים. למשל, זוג ידוע בציבור יוכל לקבל החזרי מס במידה ושינה את מקום מגוריו ליישוב שמעניק הקלות במס, או לקבל נקודת זיכוי במס במידה ונולד לזוג זה ילד.

בני זוג ידועים בציבור נחשבים כזוג נשוי גם לצרכי ביטוח לאומי – לעניין הזכויות והזכאויות השונות שהביטוח הלאומי מעניק, אך גם לעניין החובות לגוף זה.

ידועים בציבור

באותו נושא