Search

כיצד משלמים מס בארצות הברית?

כשאנחנו מגיעים לחיים הבוגרים שלנו, מס הופך לחלק שהוא כמעט מובן מאליו. אנחנו עובדים ומקבלים הכנסה כזו או אחרת, וחלק מסוים ממנה הולך אל המדינה. תשלום מס משתנה בין מעמדות כלכליים שונים. למשל, בישראל שכיר משלם מס באמצעות תלוש המשכורת שלו, בעוד שעצמאים משלמים מס בצורה שונה מכך.

אם נסתכל על ארצות הברית, נראה שתשלום המס עובד בצורה שונה מאשר בישראל, והדבר עשוי להיות רלוונטי גם לישראלים. במאמר הבא נסביר כיצד משלמים מס בארצות הברית.

 

תשלום מס ששונה מישראל

גם אם אתם חושבים שאתם יודעים הכל על המס בישראל, אתם אולי תופתעו לגלות שהדבר בכלל לא מבטיח לכם בקיאות במס האמריקאי. בארצות הברית, מערכת המס עובדת בצורה שונה. כל מדינה מחליטה למסות את האזרחים שלה בצורה אחרת, אך לא רק זה משתנה – גם הסנקציות המוטלות על האזרח משתנות בכל מדינה עבור עבירה על חוקי המס.

ישנה חובת דיווח מס שנתי בארצות הברית. זה אומר שעל האזרחים השונים לפנות אל רשויות המס, לפי מועדים שנקבעו בחוק, ולדווח על ההכנסה השנתית שלהם. הדבר עשוי להיות רלוונטי גם לישראלים רבים. ישנם ישראלים שמחויבים לדווח לרשויות המס האמריקאיות, וגם אזרחים זרים שיידרשו לדווח לרשויות האלו.

 

דיווח

הדיווח מתבצע בצורה פשוטה – הגשת דוח לרשות המס האמריקאית. הדיווח מתבצע באמצעות מילוי טופס 1040. בטופס הזה האזרח יצטרך למלא את הסעיפים השונים שרלוונטיים כלפיו, לפרט את ההכנסות השנתיות שלו ולציין פרטים נוספים. בהתאם לכך, רשויות המס האמריקאי יערכו חישוב ויחייבו את האזרח בתשלום המס. ישנם עוד טפסים שונים, המיועדים לסיטואציות שונות כמו אזרחים זרים שצריכים לדווח.

 

מי מחיוב לדווח?

חובת הדיווח נחשבת לרחבה יחסית. קריטריון ההכנסה לדיווח נחשב לנמוך מאוד, כך שהרוב המוחלט של האזרחים האמריקאיים נדרשים לדווח. בין היתר, גם שכירים וגם עצמאים מחויבים לדווח, בניגוד לישראל, בה רק עצמאים מגישים דוח שנתי. כמו כן, גם אזרחים זרים, שיש להם עסקים שונים ברחבי ארצות הברית, צריכים להגיש דיווח. אזרחים אמריקאיים שגרים מחוץ לארצות הברית צריכים גם הם להגיש את הדיווח.

 

הקפדה על הזמנים

אחד הדברים החשובים ביותר מבחינת החוק האמריקאי הוא הקפדה על זמני הדיווח. לכל אדם, ישות או חברה מסוימת, יש מועד שהוא צריך להגיש בו את דיווח המס. המועד הזה לא נקבע באופן אישי לכל אדם, אלא לפי המעמד שלו. למשל, אזרחים אמריקאים יצטרכו להגיש את הדיווח עד מועד מסוים, כשאזרחים זרים יגישו אותו עד מועד אחר.

 

סנקציות שונות

מי שלא מבצע את חובת הדיווח עשוי להיות חשוף לסנקציות שונות. בין היתר, הסנקציות הללו עשויות לכלול תשלום גבוה יותר של מיסים בעתיד. במקרים מסוימים הדבר עשוי להיחשב כעבירה פלילית בעיני הרשויות.

דיווח מס שנתי בארצות הברית

באותו נושא