חיפוש

תאגידים בארה"ב מובילים לסדר עולמי חדש

בעלי עסקים ישראלים רבים מבקשים להרחיב את עסקיהם ושווקיהם מעבר לים, כאשר אחד היעדים האטרקטיביים לכך הוא ארצות הברית. חברות המתרחבות לארצות הברית יכולות לעשות זאת במספר דרכים, הן באמצעות המשך פעולה דרך החברה הישראלית הקיימת, או לחילופין באמצעות הקמת חברה אמריקאית שתפעל באופן מקומי שם. ככל שעובר הזמן יותר ויותר עסקים בוחרים באפשרות השנייה, בין השאר מכיוון שהיא כרוכה בפחות ביורוקרטיה.

 

תאגידי C-Corp – מה זה?

לפי דיני תאגידים בארצות הברית, ישנם מספר סוגי תאגידים ואחד הסוגים האלו הוא תאגיד C-Crop. תאגיד C-Crop הוא התאגדות מסחרית לשם השאת רווחים, בה בעליה של החברה מחזיקים מניות בכמות המשקפת את חלקם היחסי בחברה. הדירקטורים המנהלים את החברה בפועל נבחרים על ידי בעלי מניות אלו.

קיימת הגבלה משפטית בין בעלי המניות בתאגיד C-Crop לבין החברה עצמה, והמשמעות היא הגבלת אחריותם המשפטית של בעלי המניות. בנוסף לכך, תאגיד C-Crop הוא ישות נפרדת גם מבחינת המיסוי, התאגיד חייב בדיווח הכנסה שנתית ונושא בעצמו בחבות המס. כנסותיו של תאגיד C-Crop ממוסות במס חברות.

 

מהם היתרונות של תאגידי C-Crop?

קיימים מספר יתרונות לתאגידי C-Crop בגינם יותר ויותר עסקים מעדיפים לבחור בנתיב זה:

  • יכולות גיוס הון גמישות יותר: לתאגידי C-Crop עומדת יכולת גיוס הון שלא עומדת בפני חברות אחרות באמצעות מכירת מניות החברה. כך למשל חברה המתקשה בגיוס הון עבור פעילותה נהנית מגמישות רבה יותר בתחום זה מכיוון שהיא יכולה להציע למשקיעים להשקיע במניות וכך להרחיב את אפיקי גיוס ההון של החברה.
  • הפרדה משפטית בין החברה לבעלי המניות: אחד היתרונות המרכזיים בתאגידי C-Crop הוא ההפרדה המשפטית בין בעלי המניות של החברה לבין החברה עצמה, והמשמעות היא אחיות מוגבלת של בעלי המניות. מדובר למעשה בשתי ישויות משפטיות נפרדות, וכך נכסיהם של בעלי המניות מוגנים באופן שלא קיים בחברות אחרות.
  • הרכב בעלי מניות גמיש: תאגידי C-Crop נהנים מגמישות להרכב בעלי המניות באופן שלא קיים בחברות אחרות. כך למשל בשותפות, במקרה שאחד הבעלים עוזב הדבר מוביל באופן אוטומטי לסיום פעילותה של החברה. לא כך בתאגידי C-Crop, בהן החברה יכולה לפעול גם עם הרכב בעלי מניות שונה מההרכב הראשוני.

 

בעלי הכנסה בתחומי ארצות הברית? שימו לב לחובותיכם

פתיחת עסק בארצות הברית מאפשרת לכם להנות מיתרונות רבים, אך חשוב לשים לב שבצד אלו אתם זקוקים למלא את חובותיכם.  לפי החוק בארצות הברית, כל אדם בעל הכנסה ישירה או עקיפה בתחומי ארצות הברית חייב בדיווח על הכנסתו לרשויות המס בארצות הברית. אדם שלא מדווח על הכנסותיו כנדרש בחוק עלול לעמוד בפני סנקציות משמעותיות.

מסיבה זו, אנחנו ממליצים לתאגידי C-Crop הפועלים בארצות הברית ובישראל להיעזר במשרד רואה חשבון המתמחה במיסוי אמריקאי וישראלי כדי לדאוג שתעמדו בכל הדרישות החוקיות מחד, ומאידך תשלמו כמה שפחות.

מידע נוסף על תאגידי C-CORP  והתייעצות בנושא, ניתן למצוא כאן – https://masamerica.co.il/מיסוי-עסקאות-תאגידים-בארהב/הליך-הקמת-c-corporation-בארצות-הברית/.

תאגידים בארה"ב

באותו נושא